odnošenje stare tehnike

Odnošenje kabastog smeca

Autoprevoznik Poljak

060 7354323

* OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE

Obavljamo uslugu odnošenja kabastog smeća (tehnike i elektrootpada, starog nameštaja, raznih mašina, delova, gvožđa i sl.) i drugog otpada i džakiranog sadržaja iz vaših podruma, dvorišta, garaža i terasa. Sve se nosi na legalnu gradsku deponiju.

Cena odnošenja kabastog smeća

Prevoz - Cena prevoza zavisi od dužine relacije : polazna tačka sa našeg parkinga - vaša adresa na kojoj vršimo utovar - deponija u Vinči. Utovar možete obaviti i sami a ako želite da to obavimo mi cenu vam možemo reći kad nam date informacije o vrsti smeća, količini, prilazu utovarnog mesta, spratnosti, da li postoji lift i sličnih detalja.
tel. 060.7354323
Odlaganje kabastog na deponiju - Sav višak stvari iz vašeg prostora odnećemo na gradsku deponiju i na taj način vas osloboditi krša i povećati vaš životni prostor.
Poklonite vaše stvari - Ako imate nekog kome bi ste poklonili vaše stare stvari mi će mo umesto na deponiju to odvesti na njihovu adresu.
* Reciklaža tehnike - Svu belu tehniku koju preuzmemo od vas a čiji su elementi ili delovi štetni za životnu sredinu odvešćemo na reciklažu umesto na deponiju i na taj način učestvovati u borbi za očuvanje našeg grada, vazduha i planete.
tel. 060.7354323
Politika o zaštiti životne sredine
Politika preduzetnika "Autoprevoznik Poljak" je da vrši usluge javnog prevoza i transporta robe bez stvaranja rizika za sigurnost ljudi i njihove životne sredine. Da obavlja svoje aktivnosti na način koji će doprinositi očuvanju životne sredine i objasniti korisnicima svojih usluga poentu kako bi zajedno doprineli širenju svesti o očuvanju životne sredine.

Odnošenje starih stvari, bele tehnike i elektrouređaja

ZBOG OČUVANJA NAŠEG GRADA I PRIRODE NEKE STVARI UMESTO NA DEPONIJU ODNOSIMO NA RECIKLAŽU:
  • Odvoženje stare i neispravne bele tehnike
  • Odvoženje raznog električnog otpada
  • Odvoženje malih kućnih i kuhinjskih aparata
  • Odvoženje neispravnih rashladnih uređaja
  • Odvoženje kompjuterskih uređaja i tehnike
očuvanje prirode