odvoz suta

Odnosenje suta Beograd

Autoprevoznik Poljak

060 7354323

Pružamo usluge odnošenja šuta. Ako radite uređenje, adaptaciju ili renoviranje stana, kupatila ili nekog drugog prostora imaćete mnogo raznih majstora koji će pri izvođenju radova napraviti dosta šuta kojeg treba što pre skloniti. Čim utovarite vaš šut u džakove, možete nas pozvati da dođemo i odnesemo ga na gradsku deponiju.

Cena - odvoženje šuta

Prevoz - cene odvoza suta zavisi od dužine i putanje prevoza (linija : naš parking - utovarna adresa - gradska deponija) i količine džakova. Ako sami vršite utovar cena prevoza se kreće od 4000 din u zavisnosti od udaljenosti vaše lokacije. U cenu je uračunato i plaćanje ulaska na deponiju. Maksimalna količina džakova koji mogu stati u vozilo je 40 komada. Za veću količinu džakova vozilo se vraća i obavlja sledeću turu pod istim uslovima.
tel. 060.7354323
Utovar - cena utovara sa našim ljudstvom se ne može unapred odrediti dok se ne dobiju informacije o količini i napunjenosti džakova, spratnosti i postojanja lifta, blizine na koju vozilo može prići za utovar i sl.
* Napomena - prikazane cene su isključivo za džakove napunjene šutom. U šut spada malter, cigla, blok, beton i pločice. Bilo koji drugi sadržaj povećava cenu na više (štokovi, vrata, prozori, kabasto smeće, nameštaj, tehnika i slično). To je zbog prijema materijala na deponiji gde se sve sem šuta tarifira po drugoj tarifi i povećava cenu po turi za 800 din.
tel. 060.7354323
DŽAKOVI ZA ŠUT
Za pakovanje i odnosenje suta treba koristiti bele polipropilenske dzakove koji su dimenzija 110 x 55 cm. Samo su oni dovoljno veliki i jaki da mogu izdržati težinu šuta i nošenje do vozila. Pri punjenju treba voditi računa da se džakovi maksimalno pune do svoje dve trećine iz razloga da se mogu na vrhu vezati i da se zbog težine mogu nositi; u džakove ne stavljati delove stakla ili armature kako se nosač ne bi povredio kod nošenja i uvek upotrebljavati isključivo nove džakove.
odvoz suta

Odvoz šuta

odnosenje namestaja

Odnošenje starog nameštaja

gradjevinski otpad

Odnošenje građevinskog otpada

odnosenje tehnike

Odnošenje neispravne tehnike

ZBOG OČUVANJA NAŠEG GRADA I PRIRODE NEKE STVARI UMESTO NA DEPONIJU ODNOSIMO NA RECIKLAŽU:
  • Odnošenje stare i neispravne bele tehnike
  • Odnošenje raznog električnog otpada
  • Odnošenje malih kućnih i kuhinjskih aparata
  • Odnošenje neispravnih rashladnih uređaja
  • Odnošenje kompjuterskih uređaja i tehnike
očuvanje prirode